Ngôn Tình > Người Chồng Máu Lạnh - Hạ Nhiễm Tuyết - Full

Người Chồng Máu Lạnh - Hạ Nhiễm Tuyết - Full

Đăng ngày 30-12-2013
Người Chồng Máu Lạnh - Hạ Nhiễm Tuyết - Full

 

Tác phẩm : Người Chồng Máu Lạnh

Tác giả: Hạ Nhiễm Tuyết

Nguồn : huynhbachchi.wordpress.com

 

Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chích là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu.

Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ thủy chúng của hắn đều giành cho một cô gái khác.

Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?” Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc, “Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc.” Trái tim cô co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. . “Anh có yêu tôi sao?”  Thanh âmcủa cô hơi run rẩy. “Mau nói a?” Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng là thấy được  khóe miệng hắn sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Khi  hắn âu yếm cô giá hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi.

Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, bọn họ chỉ là  dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát.

 

Đọc truyện :

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 1-2

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 3-4

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 5-6

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 7-8

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 9-10

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 11-12

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 13-14

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 15-16

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 17-18

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 19-20

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 21-22

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 23-24

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 25-26

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 27-28

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 29-30

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 31-32

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 33-34

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 35-36

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 37-38

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 39-40

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 41-42

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 43-44

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 45-46

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 47-48

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 49-50

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 51-52

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 53-54

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 55-56

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 57-58

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 59-60

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 61-62

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 63-64

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 65-66

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 67-68

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 69-70

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 71-72

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 73-74

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 75-76

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 77-78

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 79-80

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 81-82

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 83-84

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 85-86

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 87-88

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 89-90

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 91-92

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 93-94

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 95-96

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 97-98

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 99-100

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 101-102

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 103-104

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 105-106

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 107-108

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 109-110

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 111-112

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 113-114

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 115-116

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 117-118

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 119-120

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 121-122

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 123-124

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 125-126

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 127-128

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 129-130

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 131-132

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 133-134

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 135-136

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 137-138

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 139-140

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 141-142

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 143-144

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 145-146

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 147-148

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 149-150

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 151-152

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 153-154

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 155-156

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 157-158

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 159-160

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 161-162

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 163-164

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 165-166

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 167-168

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 169-170

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 171-172

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 173-174

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 175-176

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 177-178

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 179-180

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 181-182

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 183-184

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 185-186

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 187-188

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 189-190

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 191-192

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 193-194

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 195-196

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 197-198

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 199-200

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 201-202

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 203-204

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 205-206

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 207-208

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 209-210

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 211-212

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 213-214

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 215-216

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 217-218

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 219-220

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 221-222

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 223-224

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 225-226

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 227-228

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 229-230

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 231-232

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 233-234

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 235-236

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 237-238

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 239-240

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 241-242

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 243-244

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 245-246

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 247-248

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 249-250

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 251-252

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 253-254

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 255-256

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 257-258

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 259-260

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 261-262

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 263-264

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 265-266

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 267-268

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 269-270

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 271-272

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 273-274

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 275-276

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 277-278

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 279-280

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 281-282

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 283-284

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 285-286

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 287-288

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 289-290

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 291-292

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 293-294

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 295-296

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 297-298

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 299-300

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 301-302

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 303-304

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 305-306

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 307-308

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 309-310

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 311-312

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 313-314

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 315-316

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 317-318

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 319-320

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 321-322

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 323-324

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 325-326

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 327-328

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 329-330

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 331-332

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 333-334

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 335-336

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 337-338

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 339-340

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 341-342

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 343-344

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 345-346

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 347-348

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 349-350

 

Người Chồng Máu Lạnh - Chương 351-352


biet thu dep , thiet ke biet thu
  Tìm Chúng Tôi Trên FaceBook
  Những thời điểm con trai phải 'chịu thua' con gái

  Những thời điểm con trai phải 'chịu thua' con gái

  Con trai dù mạnh mẽ đến đâu, kiên cường đến đâu cũng không thể thắng nổi giọt nước mắt của con gái. Có những thời điểm các chàng phải quỳ gối nhận thua với phái đẹp. Dưới đây là những thời khắc như vậy...

  Nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng!

  Nếu có người thật lòng yêu thương bạn thì xin hãy trân trọng!

  Đàn ông nhiều, đàn bà cũng nhiều. Những người đến bên đời bạn cũng nhiều,nhưng được mấy người là yêu thương thật sự? Đàn ông thì tán tỉnh đàn bà cốt cũng chỉ có 1 mục đích cuối cùng là đến cái nơi gọi là giường ngủ. Đàn bà thì ngọt ngào xởi lởi bên đàn ông chung quy lại là cũng vì phục vụ cho bản thân mình được ăn sung mặc sướng mà không cần vất vả. Vì vậy trong rất nhiều người, chỉ nên chọn 1 người. Người thật sự tốt với bạn, yêu thương bạn.

  NGUYÊN TẮC CHỌN CHỒNG

  NGUYÊN TẮC CHỌN CHỒNG

  Nguyên nhân của những cái sự thê thảm đó là vì đâu? Vì số phận? Vì vợ? Vì chồng? Có nhiều lý do được mang ra mổ xẻ lắm, nhưng có một thứ, mà theo mình quan trọng nhất, mà lại ít được nói đến. 

  Đó là vì CHỌN SAI, YÊU LẦM, LẤY NHẦM.

  Đừng bao giờ bỏ lỡ những chuyến xe buýt của cuộc đời mình

  Đừng bao giờ bỏ lỡ những chuyến xe buýt của cuộc đời mình

  Sống tích cực với những điều mình đang có là một điều tốt. Nhưng đó phải là sự tích cực của một cố gắng đã không bao giờ mệt mỏi. Còn nếu như tự đắp chăn ngang bụng và nhủ thầm mọi điều sẽ ổn; tự trốn chui trốn nhủi, đầu hàng trước mọi khó khăn, thách thức ập đến;

  Chia tay rồi thì còn lại gì?

  Chia tay rồi thì còn lại gì?

  “Những mối nhân duyên trong đời đôi lúc toàn vẹn, đôi lúc trớ trêu như một trò đùa… Có những cuộc gặp gỡ là để yêu nhau, có những cuộc gặp chỉ để hận nhau. Và có cả những cuộc gặp là để day dứt về nhau suốt đời.” – Lê Thu Huyền

  Nơi nào ta sống thật, đó là thế giới thật

  Nơi nào ta sống thật, đó là thế giới thật

  Máy vi tính thật sự là một phát minh vĩ đại, nó ảnh hưởng đến tất cả mọi hoạt động trong cuộc sống và tạo ra thêm rất nhiều ngành, nghề, lĩnh vực. Nhưng nó chỉ thật sự trở nên gần gũi với người dân khi Bill Gates cùng các cộng sự tạo nên hệ điều hành đầu tiên và sau đó là các phiên bản Windows – những giao diện giúp người dùng khai thác, sử dụng và gần gũi với máy tính nhiều hơn.

  Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?

  Giữa dòng đời xuôi ngược có khi nào ta gặp được nhau?

  Có những thoáng qua nhưng lại sâu đậm biết bao, có những người đến rồi đi làm ta nuối tiếc. Cuộc sống phức tạp hay chính chúng ta phức tạp nó, đôi khi danh giới giữa sự giản đơn và bồng bột chỉ cách nhau trong gang tấc. Bước ngoặt của cuộc đời nhiều khi bất ngờ không thể đoán định được.